Частични избори 2017

Частични избори 2017 (7)

Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Сряда, 15 Март 2017 13:55

ОБЯВА

Оценете
(0 гласа)
О Б Я В А Във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство Лозенец, община Царево, област Бургас, на 30 април 2017 г. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък. Желаещият подава писмено заявление до кмета на общината /съгл. чл. 43,…
Сряда, 15 Март 2017 13:54

ОБЯВА

Оценете
(0 гласа)
О Б Я В А Във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство Лозенец, община Царево, област Бургас, на 30 април 2017 г. Уведомяваме избирателите, желаещи да гласуват по настоящ адрес /съгласно чл. 36, ал. 1 и ал. 4 от ИК/, че крайният срок за подаване на…
Сряда, 15 Март 2017 13:52

ОБЯВА

Оценете
(0 гласа)
О Б Я В А Във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство Лозенец, община Царево, област Бургас, на 30 април 2017 г. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия,…
Оценете
(0 гласа)
ПОКАНА до политически партии
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево