Местни данъци и такси

Местни данъци и такси (3)

Оценете
(7 гласа)
Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерството на туризма, към настоящия момент функционира и поетапно в нея се включват със свои профили и подават данни лицата, извършващи дейност в местата за настаняване. Крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта (ЛИДО, хотелиер)…
Оценете
(1 глас)
Заповед за определяне на районите за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци Приложение
Оценете
(22 гласа)
Online проверка и плащане на задължения към община Царево Калкулатор данък за леки и товарни автомобили до 3.5 тона Телефон за информация: 0590 5 59 26; 0590 5 59 25 Адрес: гр. Царево 8260 обл. Бургас ул. Крайморска № 14 Данъчен календар Информация за регистрация на хотелиери в Министерство на…
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево