Избори НОЕМВРИ 2021
Избори НОЕМВРИ 2021

Избори НОЕМВРИ 2021 (26)

Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г.

Оценете
(0 гласа)
https://www.cik.bg/suemg_14.11.2021/
Оценете
(0 гласа)
Общинска администрация гр. Царево напомня на избирателите, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес в срок до 30.10.2021 г включително. - искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник и…
Оценете
(0 гласа)
Общинска администрация гр.Царево уведомява, всички избиратели, че могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини: През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ Чрез SMS Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки…
Оценете
(0 гласа)
Общинска администрация гр.Царево, напомня че избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в срок до 30.10.2021 г включително, в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично…
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Понеделник, 27 Септември 2021 15:21

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Оценете
(0 гласа)
Във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Уведомяваме Ви, че избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия /ПСИК/, заявяват…
Понеделник, 27 Септември 2021 13:49

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Оценете
(0 гласа)
Във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Уведомяваме Ви, че всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до Кмета на Общината, Кметството или Кметския…
Понеделник, 27 Септември 2021 13:48

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Оценете
(0 гласа)
Във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Уведомяваме Ви, че избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, след подаване на…
Страница 2 от 2
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево