Вторник, 02 Ноември 2021 16:57

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с провеждането на избори за Президент и вицепрезидент на Република България и за Народно събрание на 14 ноември 2021г

Оценете
(0 гласа)

Съгласно Решение № 831-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК и Решение № 837-ПВР/НС
01.11.2021 г., ви уведомяваме, че заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник-орган по чл. 23, ал. 1 ИК, по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено до органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;

- заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис, или на безплатен телефонен номер.

Подвижна избирателна кутия се образува на територията на всяко населено място/район, ако до 3 дни преди изборния ден има подадени не по-малко от 7 (седем) заявления от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

Заявленията се подават във Фронт-офиса на Община Царево.

Работно време на Фронт-офиса от 08.00 часа до 17.00часа.

 

                     Телефон за връзка : 0590 / 5-50-14 – отдел “ АПО “

Прочетена 393 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево