Достъп до информация
Достъп до информация

Достъп до информация (10)

Достъп до информация по Закона за достъп до обществена информация.

Оценете
(3 гласа)
Вътрешни правила за организацията на работата по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Царево - Изтегли (формат: pdf)
Оценете
(1 глас)
Приложения на документи за предоставяне на достъп до обществена информация към Вътрешни правила за организацията на работата по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Царево: Приложение №1 - Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация - Изтегли (формат: doc) / Изтегли (формат: pdf) Приложение №2 - Приемо-предавателен…
Оценете
(1 глас)
Заповед №РД-01-101/27.11.2020г. за утвръждаване на Вътрешни правила за организацията на работата по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Царево - Изтегли (формат: pdf)
Оценете
(1 глас)
Информация за приемането на заявления за достъп до обществена информация Наименование: Общинска администрация - Царево БУЛСТАТ: 000057097 Административен адрес: гр. Царево, ул. "Хан Аспарух" 36, сграда "Фронт Офис", стая №1 "Деловодство" Работно време на "Деловодство" при Община Царево за приемане на заявления за достъп до обществена информация: 08:00:00 - 17:00:00…
Оценете
(2 гласа)
Закон за достъп до обществена информация - Изтегли (формат: doc)
Оценете
(2 гласа)
 Нормативно определени разходи при предоставянето на обществена информация съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011г. Обн. Държавен вестник, брой 98 от 13 декември 2011 г. - Изтегли (формат: pdf) Дължимите такси по Закона за достъп до обществена информация се заплащат по следният начин: Лично на касата на Община Царево:…
Оценете
(1 глас)
Заповед РД-01-152/21.03.2012г. за утвръждаване на списъците по чл. 26, ал. 1 от ЗЗКИ, чл. 21, ал. 1 и чл. 23, ал. 1 от ППЗЗКИ - Изтегли (формат: pdf) Приложение №1 към Заповед №РД-01-152/21.03.2012г. "Списък на категориите информация в Община Царево, подлежаща на класификация, като служебна тайна по чл. 26 ЗЗКИ"…
Оценете
(1 глас)
Списък по чл. 15, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Общинска администрация Царево, както и форматите, в които е достъпна и описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Община Царево - Изтегли (формат:…
Оценете
(1 глас)
Регистрирани заявления, решения и информация по ЗДОИ на Община Царево на електронната "Платформа за достъп до обществена информация" , поддържана от Министерския съвет
Оценете
(1 глас)
Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в Община Царево през 2016г. - Изтегли (формат: doc) Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в Община Царево през 2017г. - Изтегли (формат: doc) Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в Община Царево през 2018г.…
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево