Оценете
(0 гласа)

Царево отбеляза 26 март - Денят на Тракия и 102 години от превземането на Одринската крепост. Под съпровода на духова музика, в памет на загиналите българи от Тракия във войните за свобода и независимост на България, се поднесоха цветя пред паметника на Георги Кондолов. В шествието се включиха представители на Тракийско дружество „Михаил Герджиков”, общинска админситрация и жители на Царево. По случай празника Секретарят на Община Царево г-жа Мария Конярова произнесе слово.

Във връзка с празника, Община Царево, съвместно с Общински исторически музей и Тракийско дружество „Михаил Герджиков“, представи книгата „Потомците разказват“, която е литературен сборник посветен на 100г. от присъединяването на царевския край към България. Представянето се състоя в музея в Царево, непосредствено след церемонията по полагането на цветята пред паметника на Георги Кондолов.

„Днес, когато честваме победата на българската армия край Одрин, имаме повод да се поздравим и с издаването на литературния сборник „Потомците разказват”. Инициативата за създаването му се зароди преди две години сред членовете на клуб „Родолюбие” при Тракийско дружество „Михаил Герджиков”. Ръководството на Община Царево подкрепи идеята ни и финансира издаването на книгата. Получихме помощ и от музея със снимков материал и историческа информация. Така тази книжка се превърна в израз на преклонението на всички нас пред дедите ни и начин да следваме девизът им: ”Не забравяйте, но не отмъщавайте”.

Благодарим на всички потомци, споделили с нас спомени за предците си – бежанците от Източна Тракия. Благодарим още веднъж и на Община Царево!“, споделиха пред гостите в музея съставителите на книгата Ирина Кирязова и Донка Прокопова.

Всички присъстващи получиха като подарък литературният сборник, а Женска битова група при НЧ "Г.Кондолов"ги поздрави за празника с китка от песни.

Галерия със снимки

View the embedded image gallery online at:
http://tzarevo.net/#sigProGalleria4406230ada
Оценете
(0 гласа)

От днес, 27.03.2015г. във Фронт – офиса на Община Царево започва подаването на заявления на кандидат – потребителите и кандидатите за лични асистенти по Проект „Нови възможности за грижа”.

Срокът за подаване на заявления е 10 работни дни ( до 09.04.2015г.).

Кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти подават заявления на два етапа:

-  За първи етап – 10 работни дни през първия месец от стартирането на Проекта – от 27.03.2015г. до 09.04.2015г. вкл.

-  За втори етап – 15 работни дни през четвъртия месец от стартирането на проекта – от 22.06.2015г. до 10.07.2015г. вкл.

Агенцията за социално подпомагане като конкретен бенифициент на Проект „Нови възможности за грижа” сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне „Нови алтернативи” с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

                                        Документи необходими за кандидат потребители:

 • документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
 • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 • медицински протокол на ЛКК (копие);
 • други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
 • удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

Документи необходими за кандидатсване за личен асистент:

 • документ за самоличност (за справка);
 • автобиография;
 • документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” квалификация;
 • служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
 • пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
 • копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи” по ОПРЧР 2007 – 2013 г.
Оценете
(0 гласа)

nsr logoopos logoefrrkf logo

Община Царево стартира изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Ахтопол”

Галерия със снимки

View the embedded image gallery online at:
http://tzarevo.net/#sigProGalleriaa433ff1f85
Оценете
(2 гласа)

От 27.03.2015г. във Фронт – офиса на Община Царево започва подаването на заявления на кандидат – потребителите и кандидатите за лични асистенти по Проект „Нови възможности за грижа”.

Срокът за подаване на заявления е 10 работни дни ( до 09.04.2015г.).

Агенцията за социално подпомагане като конкретен бенифициент на Проект „Нови възможности за грижа” сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне „Нови алтернативи” с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Оценете
(0 гласа)

 

Царево ще отбележи Денят на Тракия и 102 години от превземането на Одринската крепост с поднасяне на венци и цветя пред паметника на Георги Кондолов, в памет на загиналите българи от Тракия и във войните за свобода и независимост на България. Събитието ще се състои на 26 март от 16:00 часа.

Община Царево съвместно с Общински исторически музей и Тракийско дружество „Михаил Герджиков“ ще представи книгата „Потомците разказват“, която е литературен сборник посветен на 100г. от присъединяването на царевския край към България. Представянето ще се състои в музея в Царево, непосредствено след церемонията по полагането на цветята пред паметника на Георги Кондолов.

Приканваме всички, които желаят да чуят и прочетат спомени и разкази от наследниците на тракийските бежанци за техните предци, за това което са научили от тях за живота им в Одринска Тракия и в приютилия ги Василиковски край, да заповядат в Общински исторически музей - Царево.

Оценете
(0 гласа)

Целта на срещата бе да се фокусира вниманието на институциите, стопански и нестопански организации и на гражданството към проблемите на младежта в община Царево. Да се минимизира риска за децата и младежите ни от опасностите на съвременния начин на живот – агресия, наркомания, насилие и др.

Като част от политиката на кмета инж.Георги Лапчев, касаеща децата и младежите на общината, се състоя кръгла маса с представители на Общинска администрация, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и пълнолетни, РУ „Полиция”, Дирекция „Социално подпомагане”, директори и учители от СОУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Царево и ОУ ”Св. СВ. Кирил и Методий” гр. Ахтопол, както и представители на охранителните фирми на територията на общината.

Всички отговорни институции, пряко ангажирани в работата си с деца и младежи дискутираха касаещите ги проблеми – наркомания, агресия в и извън училище, отсъствия от училище, нарушаване на обществения ред, посещенията в нощни заведения, хазартни игри и др.

По време на срещата се набелязаха конкретни проблеми, с които всеки от присъстващите институции се сблъскват. Отчете се необходимостта от засилване на охраната в училищата и недопускането на външни лица. Необходимо е и разширяване на системата за видеонаблюдението на територията на общината. Такава система за видеонаблюдение има изградена и тя е свързана в единна мрежа към РУП – Царево. Тя спомага за превенция на посегателства върху имуществото и нарушаването на обществения ред, следи се трафика на моторни превозни средства и подпомага полицията при откриването на нарушители и извършители на престъпления. Освен това се записват и всички нарушения на правилата за движение, както и на обществения ред.

Сериозен проблем е и употребата и разпространението на наркотици сред младежите. От Районно управление „Полиция” Царево са предприети мерки за ограничаване на разпространението им. За истинския успех е изключително важно да има сътрудничеството между всички институции и обществото. При желание от страна на родители могат да се правят инцидентни полеви тестове за употреба на наркотици и алкохол в училище, а децата, които имат проблеми да бъдат насочвани към психолог.

Всички институции се обединиха около идеята да се търсят възможности за създаване на Детска педагогическа стая, при което квалифициран психолог да работи с малолетни и непълнолетни от уязвими групи или извършители на противообществени прояви.

Кметът на общината се ангажира да отправи официално писмено предложение до Министерство на образованието и Министерство на социалната политика за промяна в законовата уредба – а именно родителите, неосигуряващи присъствието на децата си в училище и които нямат възможност да заплатят предвидените в закона глоби, да полагат обществено полезен труд.

Всички институции изразиха готовност за сътрудничество, така че да бъдат постигнати реални резултати.

Оценете
(0 гласа)

ПОКАНА

Представяне на Оперативните програми за новия програмен период 2014-2020

На 23.03.2015 година от 10:30 часа в Лекционната зала на Читалище „Г. Кондолов” гр. Царево ще се проведе среща с гражданите на община Царево за представяне на Оперативните програми за новия програмен период 2014-2020, по които ще може да се кандидатства за финансиране от Европейския съюз, както и предстоящите процедури за кандидатстване с проекти през 2015 година.

Организатори и лектори на събитието ще бъдат представители от министерствата, които са Управляващи органи на Оперативните програми.

Каним всички заинтересувани да участват в срещата. Заповядайте!

Петък, 13 Март 2015 16:50

СЪОБЩЕНИЕ ОТ МДТ-ЦАРЕВО

Оценете
(0 гласа)

                    Община Царево въведе нов софтуер, който извършва служебно начисляване на задълженията за данък върху превозните средства и собствениците на автомобили няма да се налага да подават декларации  в МДТ-Царево. Това улеснение стана факт, след приетите в началото на годината промени в Закона за местните данъци и такси. Размерът вече ще се определя служебно, въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства на Министерство на вътрешните работи

Оценете
(0 гласа)

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 18.03. /сряда/ 2015 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Народно читалище „Георги Кондолов-1914 год.”-гр. Царево ще се проведе ТРИДЕСЕТ И СЕДМО заседание на Общински съвет Царево при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

Страница 1 от 5
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево