Оценете
(0 гласа)
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ по Екологична оценка на проект за Изменение на Общ устройствен план на община Царево с всички приложения към нея, изготвени съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., посл. изм. ДВ,…
Оценете
(0 гласа)
В А Ж Н О Във връзка с промяна в Закона за местните данъци и такси МДТ- ЦАРЕВО уведомява всички, собственици на сгради в завършен груб строеж /АКТ 14 по ЗУТ/ към 31.12.2019 година, че следва до 29 февруари 2020 година да подадат данъчна декларация по образец по чл. 14,…
Оценете
(2 гласа)
Изх. № 23/31.01.2020 год. П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 04.02.2020 год. /вторник/ от 14.00 часа…
Оценете
(0 гласа)

ОБЩИНА ЦАРЕВО БЕ ДОМАКИН НА ТРИ СРЕЩИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 2014-2020 Г.

                                                        

Община Царево бе домакин на три работни срещи, на които бяха представени резултатите от дейност 2 „Анализи на прилаганите методи и модели за гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на  Общински план за развитие на Община Царево 2014-2020  г. включващ  препоръки“ по проект на Сдружение "ОГЪН И МОРЕ" в партньорство с Община Царево BG05SFOP001-2.009-0060 „Взаимодействие между структурите на гражданското общество и органите на местна власт при формиране, изпълнение и популяризиране на политики, насочени към повишаване на конкурентоспособността и предприемачеството в Община Царево“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Срещите се проведоха на 24 януари 2020 г., от 9:00, 12:00 и 15:00 часа в лекционната зала на Народно читалище „Георги Кондолов 1914 г.“, на адрес: гр. Царево, ул. „Хан Аспарух“, № 34.

Основната дейност 2 на проекта „Анализи на прилаганите методи и модели за гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на  Общински план за развитие на Община Царево 2014-2020  г. включващ  препоръки“ е в крайна фаза на изпълнение като работните срещи имат за цел да представят резултатите от анализа.

Основни теми на проведените презентации и дискусии бяха въпроси свързани с прилаганите методи и модели за гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на Общинския план за развитие на Община Царево 2014-2020 г. Бяха отправени и дискутирани препоръки за повишаване на гражданското участие, конкурентоспособността и стимулиране на предприемачеството в община Царево.

Галерия със снимки

View the embedded image gallery online at:
http://tzarevo.net/#sigProGalleriaa7d7c3b25e
Оценете
(0 гласа)
ОБЩИНА ЦАРЕВO и ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ КЛУБ „ИГЛИКА” гр. ЦАРЕВО о р г а н и з и р а т VIII НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ НА ТАНЦОВИТЕ КЛУБОВЕ "ХОРО КРАЙ МОРЕТО” ЦАРЕВО 2020, който ще се проведе на 06.06 и 07.06.2020г. в гр. Царево, под патронажа на Кмета на Община Царево…
Оценете
(0 гласа)
СЪОБЩЕНИЕ ! Във връзка с участието на Община Царево в Международна туристическа борса Ваканция и СПА Експо 2020 година в дните от 13 до 15 февруари 2020 година в Интер Експо Център град София, уведомяваме фирмите, предлагащи продукти и услуги за хотелиерския и ресторантьорския бизнес на територията на Общината да…
Оценете
(2 гласа)
Заповед № РД-01-7/09.01.2020 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, а именно: ПИ №48619.505.998 по КККР на гр. Царево Заповед № РД-01-6/09.01.2020 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, а именно: ПИ №48619.505.996 по…
Понеделник, 13 Януари 2020 16:28

Наръчник за активно гражданство

Оценете
(0 гласа)
Във връзка с приключване изпълнението на дейност 3 по проект № BG05SFOP001-2.009-0060 с наименование „Взаимодействие между структурите на гражданското общество и органите на местна власт при формиране, изпълнение и популяризиране на политики, насочени към повишаване на конкурентоспособността и предприемачеството в Община Царево“ финансиран от Оперативна Програма „Добро управление“ 2014-2020 г.,…
Оценете
(0 гласа)
П О К А Н А ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО ЗА 2020 год. На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси кметът на Община Царево инж. Георги Лапчев отправя покана към всички граждани и заинтересовани лица, представители на бизнеса, НПО, общински…
Оценете
(2 гласа)
П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 19.12.2019 год. /четвъртък/ от 8.30 часа в сградата на НЧ…
Страница 1 от 47
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево